Ukazali su nam poverenje

Predstavljamo neke od naših radova...

RUSIJA DANAS je popularan, visokotiražni, moderno dizajnirani časopis, koji se bavi stvaranjem pozitivnog imidža moderne Rusije, ali i prezentovanjem ruske civilizacije u najširem smislu te reči. RUSIJA DANAS je popularan, visokotiražni, moderno dizajnirani časopis, koji se bavi stvaranjem pozitivnog imidža moderne Rusije, ali i prezentovanjem ruske civilizacije u najširem smislu te reči.

Visit page >>>

­