WEB DEVELOPMENT

WEB DEVELOPMENT

Naš tim pruža usluge web podrške i podršku koja će pomoći vašem poslovanju da se brzo razvija i širi. Da bismo to postigli, koristimo različite tehnologije u zavisnosti od potreba naših klijenata.

Razvoj web stranica i web aplikacija su fokusirani na integraciju, tehnološko savetovanje, upravljanje projektima i praksu razvoja mobilnih aplikacija. Naši programeri stvaraju poslovni softver i rešenja koja će pomoći vašem poslovanju i povećati profit.

Naša namera je da izgradimo visoko održive proizvode koji se mogu lako povezati sa drugim aplikacijama ili platformama. Cilj je postići više sa manje napora i vremena. Zato koristimo postojeću tehnologiju, otvorene platforme za postizanje ciljeva i potreba klijenata.

Od projekata zasnovanih na CMS-u koji koriste današnje platforme (Joomla, Drupal, WordPress) do prilagođenog koda za razvoj, možemo pružiti potpuno moderne i efikasne web aplikacije.

Od jednostavnog portfolia do složene i skalabilne e-trgovine, naš rad je tehnološki najsavremeniji, efikasan, dobro strukturiran i siguran.

Naši programeri mogu ponuditi najsavremenije tehnologije za vašu web aplikaciju sa Cool css3 animacijama i povezujućim okvirima Javascripta kao što su AngularJS ili ReactJS.

Naš backhend razvoj je fokusiran na PHP, ali možemo ponuditi i razvoj i u drugim programskim jezicima kao što su Pithon i Rubi on Rails.

marketing